Декларации

Лийф група” ЕООД се ръководи от мисията да осигурява на своите клиенти продукти и услуги с високо качество, които да задоволяват в максимална степен техните потребности. Дружеството се стреми към непрекъснат растеж като изгражда взаимноизгодно сътрудничество с бизнес партньори и насърчава и подкрепя професионалното развитие на своите сътрудници.

Всички процеси, свързани с управлението на дейността на „Лийф група” ЕООД са ориентирани към качество, опазване на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд.

В основата на политиката за управление на качеството стои разбирането за нуждата от непрекъснато усъвършенстване напроцесите с цел подобряване на качеството на предлаганите услуги и повишаване на конкурентоспособността на дружеството.

Ние се стремим не към постигане на числа, а към постигане на качество и установяване на дългосрочни взаимоотношения на доверие и лоялност.

„Лийф група” ЕООД стои зад разбирането, че качеството не е цел, а постоянен, планомерен, целеустремен процес, движен от постоянния стремеж към подобряване и усъвършенстване на методите на работа на всеки член на екипа ни. С цел осигуряване и поддържане на високо ниво на качество на предлаганите услуги,р ъководството на „Лийф група” ЕООД, с участието на своя персонал, въведе Система зауправление на качеството, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008, а по-късно – стандарт ISO – 9001:2015.

 

 

Декларация относно политиката и целите по осигуряване на качеството при създаване на продукта