За контакти

Форма за контакт:

гр. СОФИЯ (централен офис и склад) 
1756 София, бул."Свети Климент Охридски" 148
тел./ факс: 02 962 35 16
тел./ факс: 02 868 01 68
моб. 0888 93 02 93
e-mail: office@leaf-group.com