Продукти

Пакери, маркучи и аксесоари Акрилни гелове за инжектиране Полиуретанови смоли и пени за инжектиране Други инжекционни продукти Машини за инжектиране
Продукти за дисперсно армиране на бетони (фибробетон) Продукти за ремонт, усилване и възстановяване на бетонни конструкции Хидроизолационни продукти Добавки за бетон Химия за подземно строителство
Добавки за мазилки и замазки Съпътстващи продукти за бетон Фугиращи пасти и мастици Настилки, подови и стенни покрития Скенери, детектори, регистратори и влагомери Tramex
Кофражни изделия Продукти за ремонт и възстановяване на исторически сгради и паметници на културата Машини Професионални входни постелки Hago Mat Капаци за ревизионни отвори Hago Deck
Архитектурни профили за фуги Hago Fug Люкове за излаз върху плоски покриви Hago Roof Protectosil - Покрития и продукти за поддържане на настилки и фасади. Evonic