Продукти

Пакери, маркучи и аксесоари Акрилни гелове за инжектиране Полиуретанови смоли и пени за инжектиране Други инжекционни продукти Машини за инжектиране
Продукти за дисперсно армиране на бетони (фибробетон) Продукти за ремонт, усилване и възстановяване на бетонни конструкции Хидроизолационни продукти Химически анкери Добавки за бетон
Химия за подземно строителство Добавки за мазилки и замазки Съпътстващи продукти за бетон Фугиращи пасти и мастици Лепила и фугиращи смеси за керамика и армировка
Настилки, подови и стенни покрития Скенери, детектори, регистратори и влагомери Tramex Кофражни изделия Продукти за ремонт и възстановяване на исторически сгради и паметници на културата Професионални входни постелки Hago Mat
Люкове за излаз върху плоски покриви Hago Roof Архитектурни профили за фуги Hago Fug Капаци за ревизионни отвори Hago Deck Protectosil - Покрития и продукти за поддържане на настилки и фасади. Evonic Машини