Продукти

Техника за инжектиране Продукти за ремонт и възстановяване на исторически сгради, и паметници на културата Продукти за дисперсно армиране на бетони (фибробетон) Кофражни изделия Добавки за бетон
Добавки за мазилки и замазки Архитектурни профили за фуги Hago Fug Капаци за ревизионни отвори Hago Deck Професионални входни постелки Hago Mat Люкове за излаз върху плоски покриви Hago Roof
Скенери, детектори, регистратори и влагомери Tramex Химия за подземно строителство Продукти за ремонт, усилване и възстановяване на бетонни конструкции Лепила и фугиращи смеси за керамика и армировка Епоксидни продукти за инжектиране и ремонт на стоманобетонни конструкции
Съпътстващи продукти за бетон Индустриални настилки, подови и стенни покрития Хидроизолационни продукти Фугиращи пасти и мастици Protectosil - Покрития и продукти за поддържане на настилки и фасади. Evonic
Екипировка за подземно строителство Машини