Добавки за бетон

Rheobuild® 716

Водонамаляваща високоефективна добавка, супер-пластификатор за производство на реопластичен бетон. Без хлориди

Glenium® ACE 30

Основен компонент в т.нар. Система за Нулева Енергия. Това е нова генерация суперпластификатор без съдържание на хлориди. В допълнение на реодинамичния бетон оптимизира производството на сглобяеми бетонни елементи. Подходящ за употреба през лятото. Отговаря на изискванията на EN934-2, ASTM C-494 Type A & F

Glenium® ACE 60

Основен компонент в т.нар.Система за Нулева Енергия. Това е нова генерация суперпластификатор безсъдържание на хлориди. В допълнение на реодинамичния бетон оптимизирапроизводството на сглобяеми бетонни елементи. Подходящ за употреба презлятото. Отговаря на изискванията на EN934-2, ASTM C-494 Type A & F

Glenium® 51

Ново поколение водонамаляваща добавка за бетон, хиперпластификатор, с широк спектър на приложение, създаден предимно за производството на предварително отлети, сглобяеми бетонни елементи, за бетони, при които се изисква висока ранна якост, отличен вид на повърхностите и високи експлоатационни качества

Rheomix® 700 FC

Течна добавка за бетон без слягане, за производство на бетонни изделия (тухли, тръби, бордюри, плочи и д.р.)

Glenium® 27

Ново поколение водонамаляваща добавка за бетон, хипер пластификатор, с широк спектър на приложение, създадена предимно за производството на предварително отлети, сглобяеми бетонни елементи, за бетони, при които се изисква запазване на подвижността им при горещ климат, висока якост и дълготрайност

Rheobuild® 1000

Водонамаляваща добавка, суперпластификатор, с широко приложение за производство на реопластичен бетон, с висока ранна яскост. Без хлориди

Rheobuild® 878

Широкообхватен, водонамаляващ агент (суперпластификатор) за производство на реопластичен бетон, с висока ранна якост. Без хлориди, отговаря на стандартите: UNI 7102, 7145; ASTM C-494 Type A & F

Rheobuild® 780

Суперпластификатор, силно водонамаляваща добавка за производство на реопластичен и изпомпваем бетон. Бетониране при ниски температури

Rheobuild® 700

Супер пластификатор за изпомпваем, кохезионен и реопластичен бетон, с отлични експлоатационни качества. Отговаря на стандартите: UNI 7104, 8145; TS EN 934-2; ASTM C-494 Type A & F