Добавки за бетон

EXPAN 25

Неметален експандиращ агент за компенсаторно свиването на бетон и строителни разтвори.

DRACRIL 605

Високоефективен поликарбоксилатен суперпластификатор за бетон, с ниско водо-циментово съотношение. Специално за студен климат.

DRACRIL 605 е специална смес за производството на готов бетон, характеризиращ се с много ниско водно-циментово съотношение, висока механична устойчивост както с късо, така и с удължено втвърдяване

DRACRIL 605 R

Високоефективен поликарбоксилатен суперпластификатор за бетон, с ниско водо-циментово съотношение. Специално за топъл климат.

DRACRIL 605 R е специална смес за производството на готов бетон, характеризиращ се с много ниско водно-циментово съотношение, висока механична устойчивост както с късо, така и с удължено втвърдяване, дори в топъл климат

HYDROBETON

Водоуплътняваща, хидроизолационна добавка, с кристализационен ефект, за отливане на масов бетон.

Rheobuild® 1000

Водонамаляваща добавка, суперпластификатор, с широко приложение за производство на реопластичен бетон, с висока ранна яскост. Без хлориди

Microair® 200

Въздуховъвличаща добавка за бетони, устойчиви на цикли на замръзване и размръзване