Добавки за мазилки и замазки

RAPIDBLOCK THERMO

RAPIDBLOCK THERMO е суперпластификатор на база синтетични полимери с високо молекулно тегло със силно втечняващо действиеСуперпластифицираща добавка за направа на термокондуктивни замазки върху подово отопление. Без хлориди. RAPIDBLOCK THERMO съответства на стандарт БДС EN 934-2.

BarChip MQ58

BarChip MQ58 са висококачествени, синтетични фибри за армиране на бетон, специално създадени за пътни и индустриални настилки.

 

PoLEAFibers® (M12)

Синтетични фибри за бетон клас I

Binder® 5

Добавка - полимерна дисперсия за подобряване на качествата на ремонтни разтвори, мазилки и за свързващи мостове

QMix® DH

Въздуховъвличащ, прахообразен пластификатор за циментови смеси (хоросани)

Rheomix® 301

Пластификатор за висококачествени водонепропускливи разтвори. Много ефективен "микро" водоуплърняващ пластификатор