Машини за инжектиране

Ръчна бутална помпа M-Power 50

Ръчна бутална помпа за епоксидни и полиуретанови смоли. С обем 0,5 l. 

Ръчна бутална помпа, с манометър, M-Power 50D

Ръчна бутална помпа за епоксидни и полиуретанови смоли. С обем 0,5 l и манометър.

Ръчна бутална помпа M-Power 50Z

Ръчна бутална помпа за цименто-пясъчни смеси, циментови пасти, циментови суспензии и водни разтвори. С обем 0,5 l. 

Ръчна бутална помпа M-Power 100

Ръчна бутална помпа за епоксидни и полиуретанови смоли. С обем 1 l. 

Ръчна бутална помпа, с манометър, M-Power 100D

 Ръчна бутална помпа за епоксидни и полиуретанови смоли. С обем 1 l и манометър.

Ръчна бутална помпа M-Power 20L

Ръчна бутална помпа за епоксидни и полиуретанови смоли. Производителност - 10 cm3/такт

Ръчна бутална помпа M-Power 30Z

Ръчна бутална помпа за цименто-пясъчни смеси, циментови пасти, циментови суспензии и водни разтвори. Производителност - 30 ml/такт

Ръчна бутална помпа M-Power 301

 Ръчна бутална помпа за епоксидни и полиуретанови смоли. Производителност - 20 cm3/такт

Ръчна бутална помпа M-Power 60Z

Ръчна бутална помпа за цименто-пясъчни смеси, циментови пасти, циментови суспензии и водни разтвори. Производителност - 150 мл/такт.

Ръчна мембранна помпа M-Power 601Z

Ръчна мембранна помпа за цименто-пясъчни смеси, циментови пасти, циментови суспензии и водни разтвори. Производителност - 150 мл/такт.