Продукти за ремонт и възстановяване на исторически сгради и паметници на културата

ALBARIA STRUTTURA

Възстановителен разтвор на база пуцуланова вар за реставрация на зидария на исторически сгради

ALBARIA STABILITURA

Финишна мазилка на база хидравлична вар, предназначена за реставрация на зидария на исторически сгради

ALBARIA CALCE ALBAZZANA

Естествена хидравлична вар