Акрилни гелове за инжектиране

ECOCRYL

ECOCRYL е трикомпонентен, водонабъбващ хидрогел, на акрилатна или метакрилатна основа, който след реакцията се превръща в еластична маса.

ECOCRYL може да бъде използван за изграждане на хидроизолации чрез завесно инжектиране, както и за почвено стабилизиране.

За двукомпонентна помпа за инжектиране.

POLINIT

POLINIT е продукт на база полиакрилен полимер, който повишава гъвкавостта и адхезията на акрилатните гелове към силикатните повърхности.

POLINIT се използва за инжектиране на пукнатини и инжекционни маркучи и за реновиране на деформационни (дилатационни) фуги.

За двукомпонентна помпа за инжектиране.

RUBBERTITE

RUBBERTITE е трикомпонентен, набъбващ във вода хидрогел, на акрилатна или метакрилатна база, който след реакцията се превръща в еластична маса.

RUBBERTITE може да бъде прилаган в случаи на завесно инжектиране, инжектиране в тухлени зидарии, инжекционно създаване на хоризонтални бариери и стабилизиране на почви.

За двукомпонентна помпа за инжектиране.

VARIOTITE

VARIOTITE е трикомпонентен, водонабъбващ хидрогел на база акрилат или метакрилат с много добри механични свойства, с изключително висок коефициент на удължение.

VARIOTITE може да се прилага в случаи на завесно инжектиране, за спиране навлизането на вода и реновиране на дилатационни фуги, в комбинация с POLINIT.

За двукомпонентна помпа за инжектиране.

SOLIDCRYL

SOLIDCRYL е четирикомпонентен инжекционен гел на база акрилат или метакрилат, който след протичане на реакцията образува продукт с висока якост на натиск.

SOLIDCRYL се използва за стабилизиране на почви и скали, за консолидиране на водонаситени пясъци и допълнение към инжектирането на зидария.

За двукомпонентна помпа за инжектиране.

RUBBERCLEAN

RUBBERCLEAN е почистващ агент, служещ за премахване на остатъци от пресен акрилатен гел от инжекционни помпи от неръждаема стомана.