Химия за подземно строителство

Revert Optimum

Алтернатива на бентонитовите разтвори при сондиране и изграждане на шлицови стени

Delvocrete®

Система за контрол на хидратацията на цимента в пръскания бетон (торкрета), инжектиране на разтвори и цимент

Meyco® MP 355 1K

Еднокомпонентна, инжекционна, полиуретанова пяна за спиране на течаща вода в скали и несвързани почви

Rheocem® 800

Супер фин портланд цимент за инжекционни работи в скали, почва и бетон

Rheocem® 900

Ултра фин портланд цимент за инжекционни работи в скали, почва и бетон

Meyco Fix Fireshield 1350®

Огнезащитна замаска за стоманобетон

Masterseal® 340 FH

Еластична, течна, негорима, хидроизолационна мембрана за полагане чрез изпръскване, в "сандвич" конструкции с пръскан  или отливан на място бетон

Meyco® FIX SLF 10

Пяна за подобряване обработваемостта на почви при работа с тунелопробивни машини

Rheosoill® X 212

Течен продукт за диспергиране на глинести почви при работа с тунелопробивни машини

Rheomac® UW 450

Добавка за бетон срещу отмиване, е патентована, готова за употреба, течна добавка на целулозна основа, специално разработена за бетониране под вода. Бетон, съдържащ добавката Rheomac UW 450 придобива отлична резистентност към отмиване на цимента и фините частици от него, възпрепятствайки смесването на външната вода с него, докато той е в пластичен стадий.