Конструктивно възстановяване

Конструктивно възстановяване

  Конструктивно възстановяване и усилване на стоманобетонни конструкции, стоманобетонни елементи индустриални бетонни настилки; укрепване и възстановяване на зидани конструкции:

  • Жилищни и промишлени сгради (сутеренни части, складове, подземни паркинги, гаражи)
  • Подземно строителство (подземни комуникации, метро трасета, метростанции)
  • Хидротехническо строителство (шлюзове, камери, контролни обходи, бентове, язовирни стени)
  • Тунелни съоръжения
  • Мостове, виадукти, мост-канали, естакади, шахти, минни и дренажни галерии, шахти