Геотехника

DESOI-Pile Микропилоти

Микропилотът DESOI Pile, позволява да се строи навсякъде и в кратки срокове. Използването на лека техника дава възможност да бъде прилаган за фундиране в почви с много ниска носеща способност