TBM/EPBM

DRANITE AF 890

Безалкален ускорител за пръскан бетон/торкрет. За висока производителност при средна и голяма дебелина.


DRANITE AF 900

Безалкален ускорител за пръскан бетон/торкрет. За висока производителност при ниски температури

DRANITE AF 900 е течен, безалкален ускорител за пръскани бетони/торкрет и цименто-пясъчни разтвори

Rheomac® UW 450

Добавка за бетон срещу отмиване, е патентована, готова за употреба, течна добавка на целулозна основа, специално разработена за бетониране под вода. Бетон, съдържащ добавката Rheomac UW 450 придобива отлична резистентност към отмиване на цимента и фините частици от него, възпрепятствайки смесването на външната вода с него, докато той е в пластичен стадий.

Rheosoill® 143

Антиклей агент за работа с тунелопробивни машини