Репарационни циментови системи

FLUECO 35

Експандиращ разтвор за прецизно анкериране на машини и конструктивни елементи.

Дебелина на слоя над 7 см. 

Flueco 75 е предварително смесен ремонтен разтвор, за анкериране на конструктивни елементи и машини, които могат да са източник на вибрации, температурни стресове или да имат системи с въртеливо движение

FLUECO 75

Течен, експандиращ разтвор за прецизно анкериране на машини и конструктивни елементи.

Дебелина на слоя от 1 см до 10 см. 

Flueco 75 е предварително смесен ремонтен разтвор, за анкериране на конструктивни елементи и машини, които могат да са източник на вибрации, температурни стресове или да имат системи с въртеливо движение

FLUECO 80 T

Тиксотрoпна, армирана с фибри цименова ремонтна смес с компенсирано свиване. Идеален за структурно възстановяване на бетонни конструкции, експлоатирани в агресивна среда.

Слой с дебелина до 4 см. 


FLUECO 80 T2

Двукомпонентенa, тиксотропна, армирана с фибри ремонтна смес с нисък модум на еластичност и компенсирано свиване.

FLUECO_80T2 отговаря на БДС стандарт.

FLUECO 80 C Flowfiber

Предварително смесен, подходящ за отливане, армиран с метални и синтетични фибри ремонтен разтвор.

Слой с дебелина до 5 см. 

FLUECO 80 C FLOWFIBER е предварително смесен, подходящ за отливане, армиран с метални и синтетични фибри ремонтен разтвор.

CONCRETE FINISHER

Еднокомпонентен циментов разтвор, за полагане на тънък заглаждащ слой, при възстановяване на бетон. Осигурява висока степен на защита от карбонизиране.

CONCRETE FINISHER е еднокомпонентен разтвор, на база цимент, с висока якост, фини агрегати и специални добавки за възстановяване и постигане на гладка бетонна повърхност, при нанасяне на слой с дебелина 1 - 3 mm

CONCRETE FINISHER 2

Двукомпонентен циментов разтвор, за полагане на тънък, възстановителен, заглаждащ слой.

CONCRETE FINISHER е еднокомпонентен разтвор, на база цимент, с висока якост, фини агрегати и специални добавки за възстановяване и постигане на гладка бетонна повърхност, при нанасяне на слой с дебелина 1 - 3 mm