FLUECO 80 T2

Описание:

FLUECO 80 T2 е двукомпонентна, армирана с фибри, предварително приготвена продукт на циментова основа, от който за да се получи тиксотропна ремонтна смес с компенсирано свиване, трябва да бъде хидратиран със специален синтетичен латекс.
 

FLUECO 80 T2 развива висока първоначална и крайна механична якост, има нисък модул на еластичност, водоустойчив е и издръжлив дори в силно агресивни среди. Има изключително високи слепващи свойства към стомана и бетон. Той не съдържа метални съставки или хлориди и неговата стабилност не е резултат от образуването на въздух или газ.
 

FLUECO 80 T2 е устойчив на химични атаки и такива на околната среда. Подходящ за всички класове излагане, предвидени в UNI 11104.

FLUECO 80 T2 отговаря на БДС стандарт

FLUECO 80 T2 е устойчив на химични атаки и такива на околната среда. Подходящ за всички класове излагане, предвидени в UNI 11104.

Ползи:

Характеристиките на FLUECO 80 T2 позволяват да бъде използван за ремонтни работи на
конструкции изложени на високи физични, химични атаки и такива на околната среда, при
слоеве с дебелина до 4 cm. Специфичните характеристики на продукта са:

  • Висока адхезия към основата: специфичната формулировка на базата на диспергирани във вода полимери и микронизиран синтетичен латекс осигурява висока адхезия към дори просто пясъкоструени основи, като по този начин улеснява процедурата по полагане.
  • Без напукване, причинено от пластично свиване: благодарение на дисперсното армиране със синтетични микро-фибри, които противодействат на напукването, FLUECO 80 T2 не се напуква вследствие на пластично свиване, дори изложен на горещи, сухи и ветровити климатични условия.
  • Устойчивост на сулфати, химически атаки и атаки от околната среда: FLUECO 80 T2 е с висока плътност, ниска капилярна порьозност и е много устойчив на агресивно въздействие от заобикалящата среда като хлориди и сулфати. Той демонстрира превъзходна устойчивост на цикли на замразяване - размразяване, отлични хидроизолационни свойства и не е обект на карбонатиране.
  • Репарационни слоеве с голяма дебелина: FLUECO 80 T2 може да се полага с мистрия или изпръскване на единични слоеве с дебелина до 4 cm, без необходимост от използване на армираща заварена мрежа.
  • Нисък модул на еластичност.

Области на приложение:

FLUECO 80 T2 е подходящ за възстановяване, поддържане и обновяване на повредени бетонни и стоманобетонни конструкции, изложени на силно агресивна среда.

FLUECO 80 T2 е идеален за:

  • Ремонт на конструкции, вкл. предварително отлети елементи, които са обект на повтарящи се товари или деформация.
  • Конструктивно възстановяване на колони, греди, плочи и стоманобетонни или предварително отлети стени, изложени на силна сулфатна атака.
  • Обемно възстановяване на бетонни конструкции, на слоеве с дебелина до 4 см без използване на заварена мрежа.
  • Хидротехнически съоръжения, инфраструктури съоръжения, виадукти и тунели, дори когато са в контакт с морска вода.
  • Възстановяване на горния бетонов слой, на бетона и бетонно покритие на армировката, повредено вследствие на корозия на стоманените пръти.

FLUECO 80 T2 е подходящ за възстановяване, поддържане и обновяване на повредени бетонни и стоманобетонни конструкции, изложени на силно агресивна среда

Опаковка и съхранение:

FLUECO 80 T2 се доставя пакетиран в торба от 25 kg + туба от 5 kg.

При правилно съхраняване, на сухо място и в оригиналната опаковка, продуктът не променя характеристиките си в продължение на една година.

 

Свържете се с нас ако проявявате интерес към продукта и имате нужда от консултация: