EPOX RIPRESA

Описание:

EPOX RIPRESA е двукомпонентна епоксидна смола без разтворители. Благодарение на своята течна
консистенция, EPOX RIPRESA се нанася лесно чрез леене и е идеален за обработване на технологични фуги от прекъсване полагането на бетон, структурно свързване и запълване на пукнатини в бетона.
 

EPOX RIPRESA се втвърдява без да се свива и след като се втвърди, е водоплътен и проявява диелектрични свойства, висока механична якост и отлична адхезия към бетон и стомана.

EPOX RIPRESA отговаря на БДС стандарт

EPOX RIPRESA се втвърдява без да се свива и след като се втвърди, е водоплътен и проявява диелектрични свойства, висока механична якост и отлична адхезия към бетон и стомана.

Ползи:

EPOX RIPRESA е двукомпонентно, течно, структурно, епоксидно лепило със следните характеристики:

 • ВИСОКА АДХЕЗИЯ: EPOX RIPRESA осигурява превъзходна адхезия към бетон, стомана и най-често използваните материали в строителството; EPOX RIPRESA е подходящ и за свързване/слепване, на различни материали.
 • ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ НА ХИМИКАЛИ: След пълното втвърдяване EPOX RIPRESA е непропусклив за вода, соли, въглеводороди, киселинни и алкални разтвори.
 • НЕ СЕ СВИВА: Формулата на EPOX RIPRESA, която не съдържа разтворители, осигурява полимеризация без каквoто и да е свиване.
 • ЛЕСНО ПРИЛАГАНЕ: Течливата, пастообразна консистенция на EPOX RIPRESA подпомага бързото и лесно нанасяне с помощта на валяк, изпръскване или леене.
 • ТОЛЕРАНТЕН КЪМ ВЛАЖНИ ОСНОВИ: EPOX RIPRESA съдържа във формулировката си най-ново поколение специален полимер, който позволява прилагaнето му върху влажни основи.

Области на приложение:

EPOX RIPRESA е течна структурна епоксидна смола, идеална за:

 • "Студени" връзки между набрал якост и свеж бетон в индустриални настилки.
 • Залепване на тънък бетонов или цименто-пясъчен слой върху подове или плочи.
 • Инсталиране на топинг по метода “мори върху сухо” дори с полиран ефект.
 • "Студени" фуги в корави водоплътни връзки.
 • Структурно укрепване на сводове, греди и етажни плочи, използвайки техниката за усилване с ламели.
 • Структурно свързване/слепване на бетонни елементи, стоманобетон, предварително напрегнат стоманобетон или връзка стомана-бетон.
 • Уплътняване на пукнатини посредством запълване с отливане в тях.

Течливата, пастообразна консистенция на EPOX RIPRESA подпомага бързото и лесно нанасяне с помощта на валяк, изпръскване или леене.

Опаковка и съхранение:

EPOX RIPRESA се доставя в:
‣ 1 kg бака + 0.3 kg бака = (A + B) 1.3 kg
‣ 5 kg бака + 1.5 kg бака = (A + B) 6.5 kg
‣ 10 kg бака + 3 kg бака = (A + B) 13 kg

При правилно съхраняване, на сухо място и в оригиналната опаковка, продуктът не променя характеристиките си в продължение на една година.

EPOX RIPRESA се доставя в баки

 

Свържете се с нас ако проявявате интерес към продукта и имате нужда от консултация: