Системи за усилване с въглеродни фибри

MBrace® Putty

Епоксиден залепващ кит, предвиден за изравняване на повърхностите на конструктивни елементи, които предстои да бъдат усилени с MBrace® FRP (армирани с влакна полимери)