Системи за усилване с въглеродни фибри

MBrace® Fibre

Армировка от въглеродни или алкалноустойчиви стъклени, армировъчни ленти за системата MBT - MBrace® FRP (армирани с фибри полимери)

MBrace® Primer

Епоксиполиамидов грунд, предвиден за системата MBrace® FRP (армирани с влакна полимери)

MBrace® Putty

Епоксиден залепващ кит, предвиден за изравняване на повърхностите на конструктивни елементи, които предстои да бъдат усилени с MBrace® FRP (армирани с влакна полимери)

MBrace® Adesivo

Епоксидно лепило прдвидено за системата MBrace® FRP (армирани с влакна полимери)

MBrace® Laminate

Готови за употреба карбонови ламинати (армирани с влакна полимерни плослости) за усилване на бетон и дървени елементи със системата MBrace® FRP Laminate

MBrace® Laminate Adesivo

Лепило за системата MBrace® FRP Laminate