Готови бетони

DRACRIL 605

Високоефективен поликарбоксилатен суперпластификатор за бетон, с ниско водо-циментово съотношение. Специално за студен климат.

DRACRIL 605 е специална смес за производството на готов бетон, характеризиращ се с много ниско водно-циментово съотношение, висока механична устойчивост както с късо, така и с удължено втвърдяване

DRACRIL 605 R

Високоефективен поликарбоксилатен суперпластификатор за бетон, с ниско водо-циментово съотношение. Специално за топъл климат.

DRACRIL 605 R е специална смес за производството на готов бетон, характеризиращ се с много ниско водно-циментово съотношение, висока механична устойчивост както с късо, така и с удължено втвърдяване, дори в топъл климат

HYDROBETON

Водоуплътняваща, хидроизолационна добавка, с кристализационен ефект, за отливане на масов бетон.

Rheobuild® 1000

Водонамаляваща добавка, суперпластификатор, с широко приложение за производство на реопластичен бетон, с висока ранна яскост. Без хлориди

Rheobuild® 716

Водонамаляваща високоефективна добавка, супер пластификатор за производство на реопластичен бетон. Без хлориди

Pozzutec® 1 Anifreeze

Течен ускорител на свързването за бетон, без хлориди. Използва се и като противозамръзваща добавка (антифриз) за бетониране в студени климатични условия

Microair® 200

Въздуховъвличаща добавка за бетони, устойчиви на цикли на замръзване и размръзване

PoLEAFibers® (M12, FML, F19)

Полипропиленови фибри за пръскан бетон