Защита на стоманобетон от корозия

DRACOSTEEL

Ре-алкализиращ агент за обработка на армировъчни прътове, за защита от корозия.