Технoлогии за инжектиране

PUR-O-CRACK

PUR-O-CRACK е двукомпонентна, бавно реагираща, еластична, полиуретанова инжекционна смола за дуктилно запълване на пукнатини, празнини и междини в бетон, в съответствие с EN 1504-5. PUR-O-CRACK може да бъде използван за инжектиране на вградени в бетона маркучи.

За еднокомпонентна помпа за инжектиране.

PUR-O-RIP

PUR-O-RIP е двукомпонентна, базирана на уретан инжекционна смола, за инжектиране на малки провеждащи вода пукнатини и цепнатини в бетонни и зидани конструкции.

За еднокомпонентна помпа за инжектиране.

PUR-O-STOP Flex

PUR-O-STOP FLEX e бързо реагираща, еднокомпонентна, полиуретанова, инжекционна смола, идеална за спиране на проникваща вода и като инжекционен продукт за бетон за дуктилно запълване влажни водопровеждащи пукнатини в бетонната конструкция.

За еднокомпонентна помпа за инжектиране.

PUR-O-STOP

PUR-O-STOP е еднокомпонентна инжекционна смола на полиуретанова база, която се използва за спиране навлизането на вода, спиране на течаща вода в комбинация със запълващ акрилатен гел, за консолидиране на почви, скали и конструкции.

За еднокомпонентна помпа за инжектиране.

PUR-O-CLEAN

PUR-O-CLEAN е ефикасен почистващ агент, за отстраняване на остатъци от несвързала (прясна) полиуретанова смола.

FOAM SEAL

FOAM SEAL е двукомпонентна, бързо реагираща, гъвкава в малка степен инжекционна пяна на силикатна база.

Използва се за запълване кухини в тунелната, минната индустрия и строителството за заздравяване на
скали, както и за спиране на нахлуваща вода.

За двукомпонентна помпа за инжектиране.

PUR-O-STOP FS

PUR-O-STOP FS е бързо реагираща, твърда, двукомпонентна инжекционна смола, базирана на полиуретан, предназначена за хидроизолиране и стабилизиране на водосъдържащи конструкции.

За двукомпонентна помпа за инжектиране.

SOLID SEAL TX

SOLID SEAL TX е двукомпонентна, тиксотропна инжекционна смола на основата на силикат с добри свързващи свойства, бързо набиране на якост и висока крайна якост на натиск.

SOLID SEAL TX се използва за залепване на инжекционни анкери, за стабилизиране на скали и за хидроизолиране.

За двукомпонентна помпа за инжектиране.

ECOCRYL

ECOCRYL е трикомпонентен, водонабъбващ хидрогел, на акрилатна или метакрилатна основа, който след реакцията се превръща в еластична маса.

ECOCRYL може да бъде използван за изграждане на хидроизолации чрез завесно инжектиране, както и за почвено стабилизиране.

За двукомпонентна помпа за инжектиране.

POLINIT

POLINIT е продукт на база полиакрилен полимер, който повишава гъвкавостта и адхезията на акрилатните гелове към силикатните повърхности.

POLINIT се използва за инжектиране на пукнатини и инжекционни маркучи и за реновиране на деформационни (дилатационни) фуги.

За двукомпонентна помпа за инжектиране.