Инструменти за притягане

Инструмент за притягане на кофража

Ключ за притягане на кофража