Регистратори и логъри

DL-RHTA

Регистратор на температура и относителна влажност в околната среда

FBSK5.1

Комплект регистратор на температура и относителна влажност в околната среда, с допълнителен сензор за подове и обследване съгласно BS8201, 8203, 5325 и ASTM F2170.